เลขพัสดุธันวาคม64 คลิก

1 ธ.ค. 2564  -  31 ธ.ค. 2564

อัพเดทเลขพัสดุทุกวันที่มีการจัดส่งสินค้า (จันทร์-ศุกร์) เวลาประมาณ 22.00 น.

รหัสที่ขึ้นด้วย  R หรือ E  คือ การจัดส่งผ่านไปรษณีย์ไทย
รหัสที่ขึ้นด้วย ตัวเลข คือ การจัดส่งผ่าน JT express
รหัสที่ขึ้นด้วย SD หรือ RL คือ การจัดส่งผ่าน Kerry
ขึ้นด้วย TH คือการจัดส่งผ่าน Flash express

ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุน

29 ธันวา
คุณรุจิรา 620946681176
คุณจารีรัตน์ 626974249790
คุณอภิชญา 627534685061
คุณศศิประภา 628615843391
คุณธัชตวัน TH01162AEH293A
คุณบุญเรียม TH62052AEGZ64I
คุณรัล TH16012AEGVR9M

27 ธันวา
คุณจิราภรณ์TH02032A5E716A
คุณรัล TH16012A5EBA8M
ร้านก๋ยวเตี๋ยวเรือ ป ประทีป TH01472A5EEU7C
คุณพสกพรรณ TH27102A5EKB9A
คุณชัญญาพันธ์ TH01252A5EQM1C

26ธันวา
คุณจักรกฤษณ์ TH01082A0R7E2A
คุณเฉลิมขวัญ 621166683712

23-25ธันวา
คุณปิยพร 621775896280
คุณปรวิช 623136405603
คุณศิวาพร TH240429N1031D
คุณทิตยา 629984656792
คุณลภัสพิมล 620118828523

22ธันวา
คุณวิทิตา 626319174924
คุณแพรว 627934284703
คุณรัญญริญน์ 623671411860
คุณลัดดา TH620129G04Z3D
คุณวรางคณา TH011629G08W4A
คุณสุนีย์ TH380129G0CH6A

21 ธันวา
คุณนิศา 625341513193
คุณมะลิวัลย์ 626913444216
คุณกาญจนีย์ 629005961290

20 ธันวา
คุณธัญนิชา 629288895992
คุณเบญจวรรณ 624712339160
คุณทฤตมน TH01032965453C
คุณณฐา 627366540695

16 ธันวา
คุณพันทิพย์พา TH273128N1G04B
คุณกมลธิชา TH012828N1Y12A
คุณรัตติญา 626828668491

15 ธันวา
คุณปรมาพร 627192494073
คุณรัตนากุล 628412072864
คุณพรพิณ 620147213232

13 ธันวา
คุณหญิง TH4714285PXG4K
คุณจิราพรรณ TH6101285PF69C
คุณพรรวษา 620235331122
คุณแอนนี่ 622584230553
คุณทยาวี 622140838970
คุณนาฎธิดา 623485257220
คุณปาริชาติ 621304004000
คุณจิรารักษ์ 622191445643
คุณศศิวัฒน์ 625407494294
คุณณัฐนันท์ 623195163091
คุณศิวพร 625945974953
คุณมณีรัตน์ 620167370712
คุณทยาทร(1) 622760572092
คุณSuthinee 620977570183
คุณทยาทร(2) 629982475430
คุณบุษยา 622866418915
 
 
 
 
 

10ธันวา
คุณปัทมา TH012527SC470E
คุณวันวิสาช์ 830893326686
คุณธัญนิชา 624797419890
คุณOrada 621695042791

8ธันวา

คุณชีวารัตน์ TH015027CUKR3B
คุณพรชัย 624330990054
คุณนันท์นภัส 621138219295

7ธันวา
คุณพิมพวิษา ED119585465TH
คุณณัฎฐนันธ์ ED119585474TH
คุณอุษณศร ED119585488TH
คุณนันทนา TH3701277WC67A
คุณพิมอุษา TH2106277W2P2E
คุณCream 623866567391
คุณนัยเนตร 623929829180
คุณภูริชยา 624386247096

6 ธันวา
คุณศิวาพร TH2404272ZHQ4D
คุณกุ้ง 629551773045
คุณชูจิต 629518372906
คุณนิชาภัทร์ 626940571106

4ธันวา
คุณธัชตวัน TH011626UFEK6A
คุณสุรีรัตน์ TH640626UF653J
คุณอนัญญา 626092655462
คุณนันทพัท 625794827394
คุณปารวดี 629207541583

3 ธันวา
คุณจันทิมา EB465882019TH
คุณกนกพร 629851785743

2ธันวา
คุณนภาพร 627392632296
คุณสมทรง 628444681340
คุณจินตนา 622025552256
คุณกนกพิชญ์ 625463995041
คุณลภัสนันท์ 622406403905
คุณประภาวรรณ 628103197363
คุณโกลัญญา 625603169225
คุณกรรณิการ์ TH010326HZK43C
คุณพิยะดา ED119584227TH

1 ธันวา
คุณธัชตวัน 620830687083
คุณนภาพร 622645963030
คุณพิชญานีย์ 626205680041
คุณปราณี TH530226D9FZ1E
คุณสุทธิสา TH160126D9QW7D

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้