redeye

redeye

สมาชิก

  สวัสดีครับ (40 อ่าน)

2020-08-08 09:56

สวัสดีครับ ผมมีปัญหาอยากจะถามครับ คือว่าผมมีปัญหา

เรื่องสายตาครับ คือด้วยงานผมทำให้ต้องอยู่หน้าคอมเป็น

เวลานานครับ มันจะมีปัญหาคือมันจะทำให้ตาของผมแห้ง

มากๆ เวลาทำงานไปนานครับ ตอนนี้ผมลองใส่แว่นกลอง

แสงแล้ว แต่อยากจะถามว่าผมสามารถหยดน้ำตาเทียมได้

ไหมครับ แล้วมีอะไรบำรุงสายตาบ้าวครับ ***xo

124.120.192.62

redeye

redeye

สมาชิก